Berm- en maaibeleid

20
mei
2022

In samenwerking met provincie Antwerpen heeft gemeente Laakdal een nieuw bermbeheerplan opgemaakt. Bermen hebben tal van functies, voor o.a. verkeers- en nutsvoorzieningen. Ze hebben ook een belangrijke natuurwaarde. Ze vormen een habitat en fungeren als corridor voor planten en dieren in ons landschap. Bloemrijke bermen zijn bovendien mooi en aangenaam. 

Het nieuwe bermbeheerplan brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In het verleden werd gewerkt met 2 maaibeurten: vanaf 15 mei en vanaf 30 september. Hierdoor werd de dominantie van grassen doorbroken en zien we nu meer kruiden en bloemen in onze bermen. Door de eerste maaibeurt te verschuiven, willen we deze kruiden meer kans geven om tot bloei te komen. 

De bermen in Laakdal worden ingedeeld in vier categorieën:

  • grasland fase 2 (grassen zijn dominant)
  • grasland fase 3 (graskruidenmix)
  • grasland fase 4 (bloemrijk gransland)
  • verruigd grasland

Afhankelijk van de categorie waarin de berm zich bevindt, zal het maaitijdstip verschillen. Er zullen vier maairondes georganiseerd worden:

  • vanaf 15 mei
  • vanaf 15 juni
  • vanaf 15 juli
  • vanaf 1 oktober

Niet alle bermen zullen op elk tijdstip gemaaid worden. Door gefaseerd te werken, zal meer variatie ontstaan.