Beschermingsmateriaal en mondmaskers

Laat onze zorgverleners niet stikken! Doneer je beschermingsmateriaal.

In de strijd tegen het coronavirus, roept gemeente Laakdal op om beschermmateriaal (maskers, schorten, handschoenen, beschermbrillen, e.d.) te schenken. Wij zorgen ervoor dat jouw beschermmateriaal terechtkomt bij de zorgverleners die er nood aan hebben. Je redt er letterlijk mensenlevens mee.

Professionele mondmaskers in voorraad?
Schenk ze aan de medische sector! Heel wat bedrijven beschikken over FFP2- of FFP3-mondmaskers die CE-gekeurd zijn. Gemeente Laakdal doet een oproep aan bedrijven om deze maskers te schenken aan de medische sector in de strijd tegen het coronavirus. Neem telefonisch contact op met noodplanambtenaar Evy Bakelants of stuur een mailtje naar corona@laakdal.be. Via deze weg worden er verdere afspraken gemaakt.

Ben je zorgverlener en wens je een medisch masker?
We verdelen de ingezamelde medische maskers onder de lokale eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers, tandartsen,...). Behoor je tot deze doelgroep en wens je medische mondmaskers? Neem telefonisch contact op met noodplanambtenaar Evy Bakelants of stuur een mailtje naar corona@laakdal.be. Via deze weg worden er verdere afspraken gemaakt.

Zelf mondmaskers maken?
Zelfgemaakte maskers kunnen niet door de medische doelgroepen gebruikt worden. Ze zijn wel geschikt voor begeleiders in crèches, scholen of gezinsleden van besmette personen. Registreer je als vrijwilliger via ons platform en haal je naaimachine boven. Op www.maakjemondmasker.be vind je een geschikt naaipatroon van FOD Volksgezondheid en een handleiding. Neem voldoende hygiënische maatregelen tijdens het maken van een masker. Je gebruikt hiervoor best een katoenen of linnen stof die je op 90° kan wassen.

Heb je een stapel mondmaskers afgewerkt? Dan ben je hier aan het juiste adres!
Was je handen zo vaak mogelijk. Stop de mondmaskers in een afsluitbare zak (bv. diepvrieszakjes) met een briefje waarop je jouw contactgegevens noteert. Deponeer je mondmaskers in de box die voorzien is in het gemeentehuis. De maskers worden na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze veilig zijn.

Wil je zelfgemaakte mondmaskers gebruiken?
Stuur een mailtje naar corona@laakdal.be of bel 013 67 01 19. Via deze weg worden er verdere afspraken gemaakt.