Bijeenkomsten

Update 27-06-2021

Sociale contacten:

 • Ieder huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis of in een klein toeristisch logies ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

 • Behalve voor de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet (evenementen, sporttrainingen, activiteiten in georganiseerd verband,…) geldt niet langer een maximum aantal aanwezigen. Niettemin worden in het kader van de activiteiten, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens een voetbaltraining, bepaalde jeugdactiviteiten of cultuuractiviteiten,…), groepen gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

  Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.

  De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor:

  • personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • personen die elkaar ontmoeten binnen in huis of in een toeristisch logies. Het respecteren van de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren wordt hier nog steeds sterk aanbevolen;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
  • personen onderling die behoren tot een groep die gevormd worden in het kader van de toegelaten activiteiten;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
  • tijdens massa-evenementen.

   

 • In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 m te respecteren in de mate van het mogelijke.

Alle informatie hierover vind je in de veelgestelde vragen op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/