Bio-ecologische isolatie premie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De gemeente Laakdal geeft een premie voor het gebruik van bio-ecologische isolatiematerialen. De premie bedraagt 10% van de totale aankoopprijs (excl. BTW) met een maximum van € 400. De toelage is enkel toepasbaar voor thermische isolatiematerialen die voorkomen in de databank van VIBE vzw. Het isolatiemateriaal dient bovendien een minimale warmteweerstand of R-waarde te behalen. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u in het premiereglement voor duurzaam (ver)bouwen en wonen.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

2. Technische gegevens

Isolatiewaarde van het materiaal

(deze waarde wordt op de verpakking, op het materiaal of in een beschrijving van het materiaal vermeld):

3. Bij te voegen documenten