Conformiteitsattest, troef bij verhuur

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract. Maar wist je dat je naast zo’n plaatsbeschrijving je huurwoning ook best beschermt met een conformiteitsattest?

Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met dit attest kan je als verhuurder dus aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen m.b.t. sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting.

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar de vrederechter moet tussenkomen zal deze wel vragen of de woning over zo’n conformiteitsattest beschikt. Is er geen conformiteitsattest, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur aan de normen voldeed. Een plaatsbeschrijving en een conformiteitsattest vullen elkaar aan.

Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij de dienst Omgeving en kost 90 euro.


Contactinformatie