De Gele doos, nu ook in Laakdal

In januari startte het Project “Gele doos” in de Kempen. Een actie van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) in samenwerking met de lokale besturen en de provincie. Het gemeentebestuur van Laakdal neemt ook deel en biedt alle 65-plussers en chronisch zieken gratis een Gele doos aan. 

Wat is het?

De Gele doos is een herkenbare gele bewaardoos. In deze Gele doos stop je (medische) gegevens die nuttig zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie of bij een verdwijning. De Gele doos wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijke vindplaats is. Door een sticker te voorzien op de binnenkant van de voordeur, weten hulpverleners dat er een Gele doos in je koelkast zit. Politie, brandweer en andere hulpverleners hebben dan onmiddellijk een overzicht van jouw medische toestand, waardoor ze veel sneller kunnen handelen en levens kunnen redden.  

Voor wie?

Voor alle zelfstandig wonende burgers die 65 jaar of ouder zijn. Het gaat om één Gele doos per gezin, zij worden uitgenodigd per brief om hun Gele doos af te halen. Cliënten van de gemeentelijke poetsdienst en gezinszorg krijgen de Gele doos via hun hulpverlener.

Ook burgers onder de 65 jaar, maar die lijden aan een chronische ziekte, kunnen gratis een Gele doos verkrijgen. Dit kan met een doktersattest.

Waar afhalen?

- Deelnemende apothekers: Beert-Verswijvel (Klein-Vorst, Van Oproy (Eindhout), Lloydspharma-Haenven (Veerle), Lindeboom (Groot-Vorst), Reymen (Veerle)

- Onthaal gemeentehuis

Neem het ingevulde invulstrookje mee! In ruil hiervoor krijg je een Gele doos.

Wanneer afhalen?

Tussen 1 juni en 30 september 2021 tijdens de openingsuren.

Wat na afhalen?

  1. Vul de medische fiche in of laat het invullen door je huisdokter, mantelzorger of familielid. 
  2. Vul eventueel de fiche vermiste personen in: vooral van belang voor personen met dwaalgedrag door bijvoorbeeld dementie.
  3. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe en/of een recente foto.
  4. Voeg je medicatielijst toe. Dit kan je vragen aan je apotheker of huisarts.
  5. Plaats de Gele doos in de koelkast.
  6. Plak de bijgevoegde sticker aan de binnenkant van je deur.

Een handleiding voor het invullen van de medische fiche en de vermissingsfiche kan je verkrijgen bij de apotheek, het onthaal.

Meer info: https://www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos