De geluksdriehoek

Wie wil werken aan zijn geluk heeft daar nu een praktisch hulpmiddel voor: de geluksdriehoek. De driehoek toont de 3 bouwblokken van geluk en bundelt de zaken die je zélf kan doen om gelukkig(er) te worden. De geluksdriehoek wil Vlamingen stimuleren om aan hun mentaal welbevinden te werken. Ook online: op geluksdriehoek.be staan praktische tips, filmpjes, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen over verschillende geluksgerelateerde thema’s. Je vindt er ook de geluksmaat, een test die je meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het dashboard houdt de resultaten voor je bij. De geluksdriehoek werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven met de hulp van heel wat experten. Het is het allereerste educatieve model in Vlaanderen dat 100% toespitst op mentaal welbevinden.

Wat als jouw geluksdriehoek uit balans is?

In ieders leven gebeurt wel eens iets wat je uit balans brengt. Moeilijke periodes horen er (jammer genoeg) bij en het is normaal dat die iets met ons doen. Meestal is dit van tijdelijke aard en komen we deze te boven. Meer nog: vaak komen we er zelf sterker uit.

Duurt deze periode te lang? Mis je vaardigheden om er wat aan te doen? Ervaar je onvoldoende steun in jouw omgeving? Dan kan je hulp inroepen. Via www.hulpkompas.be vind je  waar je terecht kan voor psychologische hulp.  

geluksdriehoek leren kennen?

In de infosessie word je gedurende drie uur ondergedompeld in de wereld van geluk. Je krijgt er praktische tips en je gaat ervaren hoe je thuis kan verder werken rond geluk. Je kan deze sessie volgen op donderdag 21 oktober om 19u in de bib van Laakdal. inschrijven via: www.gezondekempen.be