De jeugdvereniging is voor iedereen!

In Laakdal bestaat een gemeentelijk subsidiereglement dat de tussenkomst regelt in kamp- en lidgelden van jeugdverenigingen voor gezinnen met beperkte mogelijkheden.

De tussenkomst wordt verkregen als:

-          Er kamp- en/of lidgeld betaald is bij een erkende Laakdalse jeugdvereniging. Deze zijn: chiro Eindhout, KAJ Eindertse Jongeren, KLJ Veerle-Heide, chirojongens Veerle, chiromeisjes Veerle, chirojongens Groot-Vorst, chiromeisjes Groot-Vorst en chiro Klein-Vorst.

-          Het kamp minimaal 4 nachten omvat.

-          Voldaan wordt aan de in het reglement vooropgestelde inkomensgrenzen.

Er wordt voor 50% tussengekomen in het bedrag van zowel kamp- en lidgeld, met een maximum van 75€ voor kampgeld en 15€ voor lidgeld per kind per jaar.

Aanvragen indienen, kijken of je in aanmerking komt, meer info verkrijgen? Dit kan allemaal via de Sociale Dienst van het OCMW of via de jeugddienst.