Definitieve afsluiting Steenweg op Meerhout ter hoogte van brug E313

Vanaf 4 juli zal de Steenweg op Meerhout op vraag van de wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) onder de snelweg E313 definitief afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Om Eindhout te bereiken, rijd je voortaan via de Heikantstraat. De vrachtwagenparking op de Steenweg op Meerhout blijft via de Nijverheidsweg bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug onder de E313 (Steenweg op Meerhout) toegankelijk. Zij moeten wel voorrang verlenen aan fietsers op de Heikantstraat. Tijdelijke signalisatie op het kruispunt Nijverheidsweg - Steenweg op Meerhout zal deze wijziging aankondigen.

De afsluiting van de Steenweg op Meerhout onder de snelweg E313 kadert binnen de herinrichtingswerken op de Nieuwe Baan (N174), die intussen zijn afgerond.  De herinrichting Nieuwe Baan zorgt voor vlotter en veiliger verkeer.

Door het verkeer via de Heikantstraat naar de nieuwe rotonde te laten rijden, ontstaat een veiligere en vlottere verbinding tussen Eindhout en de E313. Wie vanuit Eindhout naar de snelweg rijdt, passeert geen enkel verkeerslicht meer. Omgekeerd komt enkel het verkeer komende van Hasselt nog één keer verkeerslichten tegen. Door de Steenweg op Meerhout af te sluiten onder de brug wordt ook het kruispunt verderop met de N174 rustiger en kan het verkeer daar vlotter afgewikkeld worden.

De aansluiting van de op- en afrit van de E313 richting Hasselt op de Nieuwe Baan en het kruispunt met de Heikantstraat zijn omgevormd tot een dubbelstrooksrotonde. De doorstroming van het verkeer verloopt op die manier vlotter en veiliger.

Daarnaast kwam er op vraag van de gemeente Laakdal een nieuw breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N174 van net voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Fietsers moeten op die manier de op- en afritten van de E313 niet meer kruisen.

Ook op het nieuw aangelegde gedeelte van de Heikantstraat kwam er op aandringen van de gemeente een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

Tot slot legde AWV een nieuwe carpoolparking ten zuiden van de rotonde aan. Deze parking bestaat uit 74 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Door het carpoolen te stimuleren, probeert men het aantal auto’s op de weg te beperken!