Discriminatie huurmarkt

Discriminatie?
Wanneer verschillende kandidaat-huurders zich aanmelden, moet een verhuurder keuzes maken. In Vlaanderen is het wettelijk verboden om je bij deze keuzes te laten leiden door de achtergrond, het geloof, de geaardheid … van de kandidaat-huurders. Als verhuurder besef je uiteraard niet altijd dat je mogelijk discrimineert. En als huurder weet je misschien niet goed welke informatie je toekomstige verhuurder of het immokantoor al dan niet van je mag vragen.

Meer info? www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting (*)

Melden
Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie op de woningmarkt? Dan kan je dit melden: www.melding.unia.be/nl/meld-het. Heb je geen internet of heb je hulp nodig bij het invullen van de melding? Dan kan je terecht bij onze dienst Rechtshulp.

Meer info: dienst Rechtshulp, tel. 013 67 01 10, anneleen.barbier@westerlo.be

(*) Unia is een onafhankelijke Belgische openbare instelling
die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.