Erediensten

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen nog steeds plaatsvinden, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 40 personen.

  • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;

  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
  • dragen van een mondmasker blijft verplicht tijdens de erediensten voor iedereen vanaf 12 jaar.

 

Een protocol kan meer dan 40 bezoekers per gebouw toelaten, de protocollen die reeds van toepassing waren op 18 oktober 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020.

Het volledige protocol voor erediensten vind je op deze website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-heropstart-religieuze-en-levensbeschouwelijke-activiteiten-update