leven-1200x290_3.jpg

Federale, regionale en Europese verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 worden de federale, regionale en Europese verkiezingen gehouden.

Meenemen

Je gaat op de dag van de verkiezingen naar het stembureau dat wordt vermeld op je oproepingsbrief met:

 • je identiteitskaart
 • je oproepingsbrief

Voor deze verkiezingen zijn er 4 locaties voorzien:

 • Vorst-Centrum: Gemeentelijk magazijn, Kerkstraat 38, 2430 Laakdal
 • Vorst-Meerlaar: Vrije Basisschool, Meerlaarstraat 95, 2430 Laakdal
 • Eindhout: Gemeentelijke Basisschool, Schoolstraat 42  , 2430 Laakdal
 • Veerle: Gemeentelijke sporthal, Kwade Plas 1, 2431 Laakdal


Let op!! De kiezers van Veerle-Heide moeten gaan stemmen in Veerle (sporthal).

Volmacht geven

Je kan op zondag 26 mei 2019 niet persoonlijk gaan stemmen? In dat geval kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.

Voor volgende redenen kan je een volmacht geven en is er vooraf GEEN bezoek aan het gemeentehuis nodig:

 • je bent ziek of te zwak → doktersattest
 • beroepsredenen → attest van werkgever
 • toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel → attest van de directie van de strafinrichting
 • je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging → attest van de religieuze overheid
 • studieredenen → attest van de directie van je school

 

Voor volgende redenen kan je een volmacht geven en is er vooraf WEL bezoek aan het gemeentehuis nodig:

 • beroepsredenen zelfstandige → attest waaruit de uitoefening van je beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt
 • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger → attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt
 • je bent in het buitenland om privéredenen/vakantie → attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

 Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
 • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Als Belgische kiezer kan je het volmachtformulier je hier downloaden.
Als Belgische kiezer kan je een verklaring op eer  hier downloaden. 

Een Europese kiezer (niet-Belg) kan een blanco volmachtformulier en/of verklaring op eer afhalen aan het onthaal.

Verontschuldigen

Breng je oproepingsbrief samen met een bewijs van je onmogelijkheid om te gaan stemmen binnen aan het onthaal.

Digitaal stemmen: oefening baart kunst

Vanaf begin mei zal je de mogelijkheid krijgen om op 2 plaatsen de stemcomputers te leren gebruiken.Dit kan zowel aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 19, 2430 Laakdal), als in het lokaal dienstencentrum (Diestsebaan 63, 2431 Laakdal).

Enkele interessante weetjes

 • In 2014 hebben ongeveer 10.800 Laakdallers gestemd voor:
  • Kamer
  • Europees parlement
  • Vlaamse gewest
 • Burgers van de Europese unie kunnen in Laakdal ook hun stem uitbrengen voor het Europees parlement op voorwaarde dat zij zich vooraf hebben ingeschreven.
 • Voor de Britse burgers is het nog afwachten: Als er een Brexit komt, kunnen zij helaas niet stemmen.