bestuur-1200x290_4.jpg

Forum Seniorenwelzijn

Forum Seniorenwelzijn

Wat doen we?

De Seniorenadviesraad informeert senioren, adviseert het gemeentebestuur en organiseert evenementen zoals het Seniorenfeest. Daarnaast bevordert deze adviesraad de samenwerking tussen de plaatselijke seniorenverenigingen onderling en tussen de seniorenverenigingen en het gemeentebestuur.

 Francine Altruye, voorzitter van de Seniorenadviesraad, vertelt over de omvorming naar het forum Seniorenwelzijn:


“De Seniorenadviesraad wordt omgevormd naar het forum Seniorenwelzijn waar naast het uitbrengen van advies tevens de aandacht wordt gelegd op participeren in het beleid door alle Laakdallers. Er worden werkgroepen opgericht waarin specifieke aandachtspunten worden aangepakt zoals wonen, evenementen, dementie en mobiliteit.”

 Wie zoeken we?

Het forum Seniorenwelzijn zoekt zowel vertegenwoordigers van verenigingen voor senioren die in Laakdal actief zijn alsook niet-georganiseerde enthousiastelingen. Vraag je jezelf wel eens af hoe je ouder wilt worden in Laakdal of denk je soms dat er iets anders of beter had gekund? Wil je je ervaringen en expertise delen? Stel je kandidaat om deel te nemen aan het forum Seniorenwelzijn, en denk met ons na over manieren die het welzijn van onze senioren bevorderen.