Jaarlijkse mars van de Carabiniers

Kom donderdag 17 mei naar de jaarlijkse Mars van de Carabiniers. We herdenken dan de gesneuvelden van
het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers in Groot-Vorst in 1940. We starten om 10.00 u. met een eucharistieviering in de Sint-Gertrudiskerk, gevolgd door een bloemenhulde en een plechtigheid aan het
monument op het evenementenplein in Vorst-Centrum.