Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen: 14 oktober 2018.

Op zondag 14 oktober 2018 is het zo ver. Dan brengen alle meerderjarige Belgische inwoners van Laakdal hun stem uit voor de gemeenteraad en voor de provincieraad. Ook niet-Belgische inwoners van Laakdal kunnen hun stem uitbrengen, op voorwaarde dat zij zich hiervoor op voorhand lieten registreren.

Volmacht geven?

Kan je op zondag 14 oktober niet persoonlijk gaan stemmen? Dan kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze. Iedere kiezer kan slechts 1 volmacht krijgen. Uitzondering: een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe geef je een volmacht?

Je vult het volmachtformulier in. Dit formulier kan je hier downloaden of je haalt een blanco exemplaar af aan het onthaal.

Procedure De volmachtgever en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen) vullen het volmachtformulier in en ondertekenen het. De persoon aan wie je je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen in het stembureau vermeld op jouw oproepingsbrief.  

  

Reden    van afwezigheid

  
  

Bewijs van afwezigheid

  
  

Bezoek aan    gemeentehuis nodig ?

  

Je   bent ziek of te zwak

Doktersattest

Neen

Beroepsredenen

Werknemers: attest van je werkgever

Neen

Je   bent zelfstandige, schipper, marktkramer of kermisreiziger

Attest waaruit de uitoefening van je beroep   blijkt, afgegeven door de gemeente

Ja, tenzij je het attest via mail aanvraagt (info@laakdal.be).  Breng/stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Dit kan zonder afspraak aan   het onthaal. 

Toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke   maatregel

Attest van de directie van de strafinrichting

Neen

Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging

Attest van de religieuze overheid

Neen

Studieredenen

Attest van de directie van je school

Neen

Je bent in het buitenland om privéredenen / vakantie

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland,   afgegeven door de gemeente

Ja, tenzij je het attest via mail aanvraagt (info@laakdal.be).   Breng/stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Heb je geen bewijzen van je   reis? Breng/stuur dan zeker de   ingevulde verklaring op eer mee. Dit kan zonder afspraak aan het onthaal. 

Verontschuldigen?

Breng je oproepingsbrief samen met een bewijs van je onmogelijkheid om te gaan stemmen binnen aan het onthaal van het gemeentehuis vóór de verkiezingen.

Wat meebrengen?

Je gaat op de dag van de verkiezingen naar het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief met: • je identiteitskaart • je oproepingsbrief, deze wordt eind september per post opgestuurd.

Digitaal stemmen: oefening baart kunst?

In de loop van de maand september zal je de mogelijkheid krijgen om op 2 plaatsen de stemcomputers te leren gebruiken. Dit kan zowel aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 19, 2430 Laakdal), als in het Lokaal Dienstencentrum (Diestsebaan 63, 2431 Laakdal).


Contactinformatie