Herinrichting kruispunt N174 Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

De vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan (N174) met de op- en afritten naar de E313 ‘Geel-Oost’ in Laakdal zit al geruime tijd in de pijplijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer
wil deze plek vlotter en veiliger maken voor alle weggebruikers.

Wat staat er te gebeuren? 

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de aanleg van een dubbelstrookrotonde aan de Heikantstraat, een nieuwe carpoolparking voor 60 voertuigen met naastliggende bushaven,
een nieuw dubbelrichtingsfietspad en een groenere inrichting van de Triangel. Ook de Heikantstraat en het kruispunt met de Steenweg op Meerhout worden volledig vernieuwd. Op
dit laatste punt komt in de toekomst een knip voor gemotoriseerd verkeer, om de verkeersveiligheid aan de Triangel te verhogen. 

De onteigeningsprocedures zorgden voor enige vertraging. Dit najaar kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ten vroegste midden 2019 worden de eerste werken op het terrein opgestart, nadat Vlaamse Waterweg de werken aan de brug heeft
afgerond.

Meer info

Surf naar www.wegenenverkeer.be/laakdal