welzijn-1200x290_2.jpg

Hoe kan je helpen?

Huisvesting aanbieden

De Russische inval in Oekraïne heeft ondertussen ruim een half miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Ook ons land zal Oekraïners die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld opvangen. De hogere overheid doet daarvoor ook beroep op de solidariteit van inwoners om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Heb je een kamer, appartement of woning om mensen tijdelijk op te vangen? Stel je dan kandidaat! 

Stel je kandidaat

Heb je plaats om vluchtende Oekraïners tijdelijk onderdak te bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen? Stel je kandidaat via het online formulier. 

Op vraag van de gouverneur bezorgt de gemeente een eerste overzicht van beschikbare plaatsen aan de hogere overheid. Er wordt door de hogere overheid een veiligheidsscreening gedaan van alle personen die zich aandienen voor opvang. Wie zich aanmeldt met een beschikbare opvangplaats zal later gecontacteerd worden voor verdere afspraken.

#plekvrij

Financiële hulp

Wil je graag een financieel steuntje geven? Dit kan o.a. via onderstaande rekeningnummers:

  • Het Belgisch Consortium 12-12 zamelt geld in voor de slachtoffers uit Oekraïne. Je kan een gift doen via de website: https://www.1212.be/nl/.
  • Het Rode Kruis zamelt geld in om ter plaatse voedsel, water en medicijnen aan te kopen. Een bijdrage storten kan via hun website: https://www.rodekruis.be/hulp/oekraine-doe-een-gift/ of op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353, met de mededeling 'Oekraïne'.
  • Artsen zonder Grenzen biedt noodhulp aan in Oekraïne en de buurlanden. Een bijdrage storten kan online: https://www.msf-azg.be/nl/doe-een-gift of op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060, met de mededeling 'INT'.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Help als vrijwilliger

Wil jij graag iets betekenen voor Oekraïners in deze crisis? Stuur een mail naar helpoekraïne@laakdal.be. We registreren je aanmelding en nemen contact met je op wanneer we je hulp kunnen gebruiken.

Spreek je Oekraïens en Nederlands? Wil je mensen uit de nood helpen? Word crisistolk! Op de website van het Agentschap Integratie en inburgering ( https://www.integratie-inburgering.be/nl/spreek-je-oekraiens-en-nederlands-wil-je-mensen-uit-de-nood-helpen-word-crisistolk) ontdek je wat het precies inhoudt en hoe je je aanmeldt.

Heb je zelf een lokaal initiatief opgezet en wil je het op onze website zien verschijnen? Laat het ons weten via helpoekraïne@laakdal.be en wij doen het nodige.


Contactinformatie