leven-1200x290_3.jpg

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Maak een afspraak

De Inkomensgarantie voor Ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan 65+’ers die over onvoldoende financiële middelen beschikken.

Voorwaarden

De IGO kan pas vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) worden toegekend en je moet voldoen aan bepaalde nationaliteit- en verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben maar er wordt een uitzondering gemaakt voor vluchtelingen of staatlozen, Europese staatsburgers of onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst heeft inzake sociale zekerheid. ­

De inkomensgarantie wordt pas toegekend na een grondig onderzoek van je bestaansmiddelen en pensioenen en die van de eventuele samenwonenden.

Procedure

Je kan je aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

  • bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats
  • bij de FPD - Werknemerspensioenen waar u zich (persoonlijk of via gevolmachtigde) meldt, dit kan ook in een regionaal kantoor van de FPD of in de Zuidertoren te Brussel;   
  • online via de website www.pensioenaanvraag.be.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • eventueel een volmacht en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager

Bedrag

Een aanvraag  is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie