Bekendmaking vacante standplaatsen voor najaarskermis Eindhout

Vacature voor een standplaats kermis Laakdal, Eindhout 12/10 - 14/10/2019

• Een standplaats voor een diepe attractie, max. breedte 13 m x 6 m, standplaats nr. 13.
• Een standplaats voor een ondiepe attractie, max. breedte 14 m x 2,5 m, standplaats nr. 14 en standplaats nr. 15.
• Een standplaats voor een diepe attractie, max. breedte 9 m x 7 m, standplaats nr. 16.

Om een divers aanbod van kermisattracties te garanderen voor de bezoekers, geeft gemeentebestuur Laakdal de voorkeur aan attracties die nog niet aanwezig zijn op deze kermis.

Toewijzing:

- Wijze van toewijzing: via vergelijkend onderzoek
- Kandidaturen schriftelijk te richten aan College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de dienst Lokale economie en evenementen, Markt 19, 2430 Laakdal of per mail naar economie@laakdal.be

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van :
a) kopie identiteitskaart (of uitprint e-id);
b) kopie machtiging ambulante kermisactiviteiten
c) alle nuttige informatie en documentatie over de attractie;
d) verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;
e) geldig keuringsattest elektriciteit / brandblusser / gasinstallatie
f) enkel voor vestigingen die voeding verkopen: bewijs dat de vestiging voldoet aan reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

De toewijzing van de standplaats zal gebeuren zoals bepaald in het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op openbare kermissen in Laakdal. Dit reglement kan u terug vinden op de gemeentelijke website www.laakdal.be.

De kandidaturen moeten tegen uiterlijk maandag 30 september 2019 om 12.00 uur worden ingediend.

Voor meer info over de vacatures, het kermisreglement en de kermisplannen kan je contact opnemen met de dienst Lokale economie en evenementen, Markt 19, 2430 Laakdal, tel. 013 67 01 10, economie@laakdal.be.