bestuur-1200x290_4.jpg

Klachtenprocedure

Via deze pagina kan je een klacht gericht aan de gemeente indienen. Dat kan via een brief of via dit klachtenformulierDe volledige behandelingsprocedure vind je hier.

Verschil tussen klacht en melding

Een klacht en een melding zijn twee verschillende dingen. 
Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de gemeentelijke overheid klaagt over een door de gemeentelijke overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Een melding kan je maken via het meldingsformulier wanneer de gemeente een tekortkoming maakt. Denk maar een een stoeptegel die los zit, 

Een klacht is GEEN

 • vraag om informatie
 • melding
 • suggestie
 • beleidsvraag
 • bezwaar
 • beroep
 • petitie

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Nadat je je klacht hebt ingediend, volgt onderstaande procedure:

 1. Registratie van de klacht
 2. Ontvankelijkheid van de klacht nagaan (binnen de 10 kalenderdagen sturen wij een schriftelijk antwoord dat je klacht werd geregistreerd. Hierin staat of je klacht al dan niet ontvankelijk is (+ motivatie). Als je klacht ontvankelijk is, wordt ze verder behandeld).
 3. Klacht wordt inhoudelijk onderzocht en beoordeeld door de klachtenbehandelaar.
 4. Je ontvangt binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een uitspraak over de klacht.

 


Contactinformatie