Klimaatpremies voor inwoners van Laakdal

Naar analogie van de ééngemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen op Vlaams niveau (Mijn Verbouwpremie) werden alle gemeentelijke premies in Laakdal herbekeken en aangevuld met nieuwe premies. Die werden samengebracht onder het subsidiereglement ‘klimaatpremies’.

Gemeente Laakdal heeft het Lokaal Energie- en Klimaatpact onderschreven. De gemeente wil daarom samen met haar burgers investeren om de bijbehorende doelstellingen te halen. Er waren al premies om de inwoners van Laakdal te belonen voor hun inspanningen en daar komen er dus nu nog een aantal bij.

Nieuwe premies

Het nieuwe premiereglement gaat in vanaf 1 oktober. De klimaatpremies bestaan uit een aantal deelpremies die afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangevraagd. Er zijn aanvullende premies voorzien op ‘Mijn Verbouwpremie’ en op sommige bestaande premies van netbeheerder Fluvius. Verder zijn er nieuwe premies voor groendaken, zonnepanelen en thuisbatterij, EPC-label, het gebruik van hemelwater door de installatie van een hemelwaterput, het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen en een premie voor het aanleggen van hagen, houtkanten en bomen.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming werd de lijst van potentiële premies voorgelegd en besproken met de participatiegroep Klimaatmakers.

Meer info kan je verkrijgen bij de gemeentelijke milieudienst: 013 67 01 10 of omgeving@laakdal.be.


Contactinformatie