thermografie_1200x290.jpg

Laakdal werkt aan het klimaat

Om de klimaatverandering tegen te gaan, is nu actie nodig. Gemeente Laakdal geeft het goede voorbeeld en doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten. Met het nieuwe supergeïsoleerde gemeentehuis zetten we alvast een grote stap vooruit! 

De effecten van klimaatverandering worden alsmaar duidelijker. Daarom willen we ernaar streven om een klimaat neutrale gemeente te worden. Zo ondersteunen we onze inwoners en zorgen we voor een leefbare gemeente, ook voor de toekomstige generaties. 

In dit kader ondertekende Laakdal het Burgemeesterscovenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Samen met het initiatief Kempen2030 en IOK zetten we ons in voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo engageren we ons om 55% minder CO2 uitstoten tegen 2030.
Welke acties we daarvoor nemen, vind je in ons klimaatactieplan.

Wil je meer weten? Bekijk dan zeker de links hieronder.


Lees hier het Lokaal energie en Klimaatpact.

Lees hier het Lokaal energie en Klimaatpact 2.0.

Lees hier het energie- en klimaatanalyserapport.

 

     Burgemeestersconvenant en Lokaal Energie- en klimaatpact | Knokke Heist    Agentschap Binnenlands Bestuur


Contactinformatie