N141 en brug Eindhout onderbroken vanaf 10 september

De werken aan de brug over het Albertkanaal in Eindhout komen binnenkort in een stroomversnelling terecht. De brug en de N141 wordt vanaf 10 september 2018 afgesloten voor het verkeer om de voorbereidingen voor de sloop te treffen. Deze brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug. Hierdoor wordt de brug afgesloten tot mei 2019. Er zijn omleidingen voorzien.


Afbraak bestaande brug Eindhout

  • Zaterdagnacht 15 september en zondag 16 september wordt het middenstuk van de huidige brug afgebroken. Het kanaal is tijdens deze werken volledig gestremd vanaf 15/9 22 uur.
  • Maandag 17 september wordt het resterende gedeelte op rechteroever afgebroken. Er geldt op dat moment een gedeeltelijke stremming voor de scheepvaart.  
  • Op zaterdag 22 september wordt tot slot het resterende gedeelte op linkeroever afgebroken. Ook voor deze werken wordt het kanaal gedeeltelijk gestremd.

Wie veilig de afbraak wil volgen, kan dat doen vanaf twee kijklocaties (één op linkeroever en één op rechteroever). Daar is een strook afgezet voor kijklustigen.  

De staalstructuur voor de nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier en daarna geassembleerd op een montageterrein op rechteroever op de terreinen van Frangema staal, net stroomafwaarts van de brug. Na het slopen van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe landhoofden wordt de geassembleerde brug ingevaren en verder afgewerkt.


Geen interactie met werken aan de brug in Geel-Stelen

De omleiding tijdens de onderbreking voor de brug van Eindhout loopt onder andere via de brug in Geel-Stelen. Daarom is er in de planning over gewaakt dat de in Geel-Stelen nooit gelijktijdig met de brug in Eindhout onderbroken is.