Nieuw schoolgebouw voor Veerle-Heide

27
feb
2018

Ongeveer tien jaar geleden werden er bijkomende tweedehands klascontainers geplaatst om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van 't Schanske. Hiervoor werd geen vergunning afgeleverd omdat dit gezien werd als een tijdelijke oplossing. Het gemeentebestuur als inrichtende macht diende een langetermijnvisie te ontwikkelen. In samenspraak met het schoolteam en de inwoners van Veerle-Heide zochten we naar een duurzame oplossing voor 't Schanske. Kleinschalig onderwijs en de sociale verbondenheid aan de schoolpoort in een woongemeenschap als Veerle-Heide waren belangrijke speerpunten. Argumenten die ook het gemeentebestuur overtuigden om mee de schouders onder dit project te zetten. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat er een toekomst is weggelegd voor 't Schanske.

Tien jaar later zijn het gebouw en de klascontainers dringend aan vervanging toe. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) die de subsidies hiertoe verleent, engageert zich om de nodige budgetten zo snel mogelijk vrij te geven voor de nieuwbouw op dezelfde locatie. Tijdens de werkzaamheden zullen we een tijdelijke alternatieve locatie voor de kinderen van 't Schanske moeten zoeken. 

Op dit moment legt de architect de laatste hand aan de bouwplannen. Die stellen we voor tijdens een samenkomst voor alle inwoners van Veerle-Heide naar aanleiding van het afsluiten van de rioleringswerken en de bouw van de nieuwe school. Een uitnodiging en meer informatie hierover volgen snel.