Nieuwe coronamaatregelen vanaf zaterdag 27/3 van kracht

PERSBERICHT-Annelies Verlinden
Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Ministerieel besluit ter uitvoering van de beslissingen van het overlegcomité
gepubliceerd Brussel, vrijdag 26 maart 2021
Het ministerieel besluit met de gewijzigde en aanvullende maatregelen, zoals beslist door het
overlegcomité van 24 maart 2021, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking om middernacht. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.
De volgende maatregelen zijn opgenomen in het ministerieel besluit:

  • Samenscholingen van meer dan 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, zijn niet toegelaten.
  • Niet-essentiële winkels en dienstverlening kunnen hun activiteiten verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, leveren of via een systeem op afspraak, mits naleving van een aantal voorwaarden.
  • De niet-medische contactberoepen dienen te sluiten.
  • Telethuiswerk blijft verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit. De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld, het totaal aantal werknemers en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.
  • Maximaal 50 deelnemers mogen deelnemen aan statische betogingen die plaatsvinden op de openbare weg.
  • Van 3 tot en met 18 april en op 24 en 25 april 2021 wordt de capaciteit in de treinen beperkt zodat de preventiemaatregelen worden nageleefd.

Deze maatregelen zijn, net als alle andere maatregelen, van toepassing tot en met 25 april 2021, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland dat sinds 27 januari van kracht is. Dat laatste geldt, overeenkomstig het ministerieel besluit van 20 maart 2021, tot en met 18 april 2021. Het verbod op niet-essentiële reizen uit derde landen, dat reeds voor 27 januari van kracht was en voortvloeit uit een gecoördineerde aanpak op Europees niveau, blijft ook na 18 april 2021 van kracht.