nieuwe huisnummering Heieinde

Het resterende braakliggende gedeelte van Heieinde wordt verder ontwikkeld. Naar aanleiding daarvan dienen we als gemeentebestuur een straatnaam en huisnummers toe te kennen.

Een verdere doortrekking van de bestaande huisnummering op Heieinde zou tot heel wat verwarring kunnen leiden. Daarom is er een nieuwe straatnaam en een herhuisnummering nodig.

Een logische huisnummering is van levensbelang als de hulpdiensten moeten worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen Bpost en andere koerierdiensten enkel op die manier correcte leveringen aan huis uitvoeren. 

In juni werd de straatnaam Hooidonk voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek

De verdere planning is voorzien als volgt:

28 september: definitieve aanvaarding straatnaam door gemeenteraad
21 oktober – 19.00 u.-21.00 u: infoavond voor de bewoners
Vanaf november: effectieve hernummering
 
De inwoners zullen uitgebreid geïformeerd worden over wat ze zullen moeten doen in dit kader.
 
Alle inwoners van Hei-Einde zullen gratis een nieuw, goed zichtbare fluorescerende huisnummer krijgen.