vrije-tijd-1200x290_7.png

Noodfonds gemeente Laakdal

NOODFONDS 2021 betekent extra steun voor Laakdalse verenigingen !

De gemeenteraad keurde in december 2020 een tijdelijk ondersteuningsreglement goed voor Laakdalse jeugd- sport- en socioculturele verenigingen. Het zogenaamde ‘Noodfonds’. Er werden 4 steunmaatregelen voorzien om het Laakdalse verenigingsleven te ondersteunen. 

1. Toelage voor erkende Laakdalse verenigingen. 

Laakdalse verenigingen die in de jaren 2015 tot en met 2019 een subsidiedossier hebben ingediend, kunnen voor deze noodfondssubsidies ook nu een vereenvoudigde extra steun aanvragen via het aanvraagformulier onderaan VOOR 31 maart 2021. Deze toelage komt dus bovenop de klassieke jaarlijkse subsidies waarvoor erkende verenigingen meestal rond september 2021 een aanvraag moeten indienen.

De verdeling en toekenning gebeurt in april 2021. Elk domein (sport, jeugd, cultuur) verdeelt de beschikbare middelen procentueel naar alle ingediende dossiers. De verdeling  gebeurt dus op dezelfde manier als het voorbije jaar en is dus ook hier gebaseerd op het gemiddelde behaalde resultaat van de ingediende dossiers voor de jaren 2015 tot en met 2019 van de vereniging.

2. Ondersteuning voor jeugdkampen georganiseerd door erkende Laakdalse jeugdbewegingen.

3. Ondersteuning voor zowel erkende als niet-erkende verenigingen die in 2021 alsnog open initiatieven kunnen en willen organiseren. Dit kan  ingediend worden tot 31/12/2021.

4. Tenslotte werd uit het Noodfonds een bedrag voorzien voor het aanvullen en verbeteren van de materialen van onze gemeentelijke uitleendienst waarvan elke vereniging gebruik kan maken.

Verenigingen kunnen de verschillende toelagen aanvragen via het vereenvoudigde aanvraagformulier. Raadpleeg hier het volledige tijdelijke reglement

 


Contactinformatie