Omleiding feestweekend Eindhout

Van 15 t/m 18 augustus worden er heel wat activiteiten georganiseerd in het centrum van Eindhout, inclusief het zomerpodium op zaterdag.  

Het dorpsplein is afgesloten voor doorgaand verkeer tot en met 19 augustus. 

Doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen die ook geldt wanneer er een kermis plaats vindt (Meir, Oude Tramlijn, Oude Vorstseweg, Kerkhofweg of Berthoutstraat). Verkeer dat eigenlijk Eindhout als verbindingssroute gebruikt richting E313 wordt al enkele weken hierover geïnformeerd.

Zondag 18 augustus vindt het BK Eindhout plaats. Tijdens de koers - tussen 13 u. en 19 u. -  vermijd je best het parcours en de dorpskern van Eindhout. Je kan er uiteraard passeren (middenstand is bereikbaar - omwonenden langs parcours kunnen hun woonplaats bereiken of verlaten) met de wagen, maar je moet dan wel de richting van de koers mee volgen en dit achter de bezemwagen en na toelating van de seingevers en politie. Te voet of met de fiets is er geen probleem.

Voor de omleiding op zondag 18 augustus:

* Verkeer, komende van Veerle, volgt een omleiding via Vorst (Steenbergen/ Nieuwe Baan) richting Triangel/ Geel
* Verkeer, komende vanaf triangel, richting Veerle, volgt ook de omleiding via Vorst (Nieuwe Baan/ Steenbergen)
* Verkeer, komende vanaf Oosterlo richting Veerle, volgt via Berthoutstraat - Norbertijnenstraat - Heikantstraat omgeleiding richting Vorst.
* Verkeer, komende vanaf Langedijk (Vorst), kan via plaatselijke omleiding passeren, mits voorafgaande ontmoediging.
* Plaatselijk verkeer, komende vanuit Veerle, kan via de lokale omleiding van Oude Tramlijn en het parcours passeren, mits voorafgaande ontmoediging.

De koers volgt de richting Dorp - Stwg op Meerhout - Kerkhofweg-Oude Vorstseweg - Rundershoek - Kapelleberg - Ham - Plein - Meir- en tenslotte terug Dorp.

Op 19 augustus wordt de tent afgebroken en tenslotte het dorpsplein weer opgesteld voor doorgaand verkeer.