Onderhoudswerken wegdek Houthoek

De firma Hoogmartens zal onderhoudswerken uitvoeren aan het wegdek in de Houthoek.

Vanaf maandag 5 november zullen zij starten met plaatselijke herstellingen aan de watergreppel. De straat zal worden afgesloten, plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Volg de omleidingen.

Vanaf 26 november zal de asfaltverharding worden aangepakt waarbij de straat enkele dagen niet toegankelijk is. Bewoners zullen enkele dagen op voorhand verwittigd worden.

Vermits deze werken weersafhankelijk zijn, is het mogelijk dat de planning nog wijzigt.