Ondersteuningsmaatregelen corona voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen

Laakdal 24 juni 2020 - De impact van de coronacrisis is enorm, zeker voor zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen die hun activiteiten verplicht moesten stopzetten. Daarom neemt gemeente Laakdal diverse economische en sociale maatregelen om de getroffen Laakdallers te ondersteunen. Al is de uitdaging groot, samen kunnen we deze moeilijke periode overbruggen.

Zuurstof voor ondernemers

Als gemeente willen we onze handelaars, ondernemers en horeca meer financiële zuurstof geven. Daarom zullen we o.a. de retributie op het gebruik van het openbaar domein voor ambulante activiteiten en de gemeentebelasting op motoren verminderen. Daarnaast staan we een huurvermindering van 3 maanden toe voor concessionarissen.

Een steuntje voor elke inwoner

De coronacrisis treft ons allemaal. Als extra ruggensteuntje schenken we iedere Laakdalse inwoner een cadeaubon van 10 euro die je kan inruilen bij een Laakdalse handelaar. We bieden inwoners echter de kans om hun ontvangen cadeaubon te schenken aan het OCMW dat ervoor zorgt dat deze terechtkomt bij gezinnen die het moeilijk hebben. Ook post-corona blijft Laakdal een hartverwarmende, solidaire gemeente.

Ademruimte voor verenigingen

Ook verenigingen hebben heel wat inkomsten zien wegvallen. Het is belangrijk ook hen perspectief te geven. We staan een huurvermindering van 3 maanden toe voor huurders van sportterreinen en gebruikers van gebouwen. Voor de verdeling van de subsidies kunnen de verenigingen dit jaar uitzonderlijk een vereenvoudigd dossier indienen. Hun subsidie wordt dan berekend op basis van het gemiddelde van de voorbije 5 jaren. Indien nodig zullen we de uitbetaling tevens vervroegen.

Veilige evenementen

Er leven momenteel nog wat onduidelijkheden over de richtlijnen voor de organisatie van evenementen. Het staat echter vast dat onze zomer er anders dan normaal zal uitzien. Vele evenementen werden afgelast of uitgesteld. Desondanks willen wij er een dynamische zomer van maken met kleinschalige en veilige initiatieven. We volgen de federale maatregelen op de voet en informeren de organisatoren van zodra er meer duidelijkheid is.