Ontruiming begraafplaats De Heuvels

Overeenkomstig artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, zoals tot op heden gewijzigd, hebben de gemeenteraad in de zitting van 26 april 2022 en het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 5 mei 2022, beslist om op 9 mei 2023 over te gaan tot de ontruiming van de niet-geconcedeerde percelen.

Deze percelen zijn gelegen op de begraafplaats De Heuvels van Laakdal. Het gaat om de grafzerken van de personen die overleden zijn tussen 1955 en 1984 en personen die later werden bijbegraven, met uitzondering van Bertha Van Hove, overleden op 22/03/2019 en haar echtgenoot Van Wetswinkel Jozef en Schillebeeks Margaretha, overleden op 21/05/2016 en haar echtgenoot Verdonck Augustijn.

Procedure

De nabestaanden beschikken vanaf 9 mei 2022 over een termijn van 1 jaar om de grafmonumenten en/of voorwerpen (bloemstukken, foto’s, …) weg te halen. De grafmonumenten die op het einde van deze termijn nog op de begraafplaats aanwezig zijn, worden eigendom van de gemeentelijke overheden en zullen ambtshalve verwijderd worden.

Meer info: dienst Burgerzaken, burgerzaken@laakdal.be, 013 67 01 10.