Openbaar onderzoek naamgeving trage weg

16
nov
2023

Het college van burgemeester en schepenen maakte bekend dat er voor de trage weg gelegen tussen Geelsebaan - Lindestraat, een symbolische naam werd gekozen.
Voor deze naam werd een openbaar onderzoek ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2023 betreffende de voorlopige aanvaarding van de naam.

Tijdens het onderzoek werd een suggestie geuit ter vervanging van de naam. Het college van burgemeester en
schepenen heeft tijdens de zitting van 9 november 2023 besloten om deze voorgestelde naamswijziging te
aanvaarden. Als gevolg hiervan zal er een nieuw openbaar onderzoek worden geïnitieerd.

De nieuwe voorgestelde naam is: Volkermolenpad.

De naamgeving van de trage weg heeft een louter symbolische waarde en zal geen gevolgen hebben op de huidige adressen in de omgeving.

Bekijk de dossierstukken

Je kan het openbare onderzoek eenvoudig online raadplegen: www.laakdal.be/plannen.

Je kan dit ook inkijken in het gemeentehuis, na afspraak via: patrimonium@laakdal.be.

Opmerkingen indienen

Iedereen kan schriftelijk opmerkingen en bezwaren overmaken tot en met 19 december 2023. Dat kan als volgt:

  • digitaal via patrimonium@laakdal.be;
  • een brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij het onthaal van het gemeentehuis;
  • een aangetekende brief versturen aan Gemeente Laakdal, dienst patrimonium, Markt 19, 2430 Laakdal.

 


Contactinformatie