Openbare dienstverlening

Gemeentehuis

  • Het onthaal is geopend volgens de normale openingsuren. 
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het volledige gemeentehuis.
  • Heel wat documenten, premies, subsidies ... kan je digitaal aanvragen via https://www.laakdal.be/e-loket (alles waar 'o' achterstaat).
  • De bibliotheek is open volgens de normale dienstregeling.

Gemeente- & OCMW-raad & adviesraden/fora

  • De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn gaan voorlopig digitaal door.
  • Adviesraden worden uitgesteld, tenzij voor noodzakelijke vergaderingen.

Recyclagepark en afvalophalingen

Het recyclagepark is geopend. Check eerst http://www.iok.be/corona om te kijken welke afvalstromen zijn toegestaan.

De afvalophalingen gebeuren gewoon via de afvalkalender. Alleen de textielophaling gaat voorlopig nog niet door.