Overzicht protocollen

Verschillende sectoren, culturele en sportieve activiteiten kunnen na de coronacrisis stilaan opnieuw opstarten. Dat moet wel in alle veiligheid gebeuren. Daarom zijn er per sector regels opgesteld (protocollen).

Evenementen

Voor het organiseren van evenementen zal vanaf 1 juli een online tool ter beschikking gesteld worden voor organisatoren. Ze moeten een vragenlijst invullen over het event dat ze willen organiseren en de tool zal dan een rood, oranje of groen advies geven. Dit advies is niet bindend maar lokale overheden kunnen organisatoren wel vragen dit mee in te dienen bij een evenementenaanvraag en op basis daarvan beslissen een event al dan niet te laten doorgaan.
Massa-evenementen blijven verboden tot en met 31/8.

https://www.covideventriskmodel.be/

Algemeen overzicht protocollen

Een overzicht van de verschillende protocollen vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

Protocollen Vlaamse Overheid

Protocollen waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijk is, vind je hier: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/regels-opstart-activiteiten-verschillende-sectoren-na-corona

Charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk

65-plussers worden in veel protocollen en sectorgidsen beschouwd als een kwetsbare doelgroep. Het charter voor risicogroepen in het vrijwilligerswerk brengt daarin nuance. Niet de leeftijd bepaalt of iemand tot een risicogroep behoort, wel een al dan niet kwetsbare gezondheid. Het charter richt zich naar de ouderen en organisaties die met ouderen werken en bevat de nodige handvatten bij het vervatten van de sociale activiteiten.
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/06/Charter-Hoe-veilig-de-draad-terug-opnemen-als-oudere-in-onze-samenleving_versie-10.pdf