Participatiemoment ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recreatief Medegebruik

12
aug
2019

De gemeente Laakdal wil de toeristisch-recreatieve potenties op haar grondgebied verder ontwikkelen. De aanwezige natuur en landschappen in Laakdal zijn hierbij voorname troeven en ook een ondersteunend netwerk van recreatie en horeca is onontbeerlijk. Om dit ondersteunend netwerk optimaal te kunnen uitbouwen met de nodige aandacht voor de draagkracht van de omgeving, is de gemeente Laakdal van start gegaan met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recreatief medegebruik. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 augustus 2019 een startnota (en bijlagen) en procesnota goed als eerste stap in een traject om te komen tot dit RUP Recreatief Medegebruik dat de bestemming van bepaalde gebieden of percelen wijzigt.

Van 27 september tot en met 25 november 2019 organiseert de gemeente Laakdal een publieke consultatie over deze startnota en procesnota.

Praktisch

De start- en procesnota liggen van 27 september tot en met 25 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis (dienst Omgeving), Markt 19 in Laakdal. De documenten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.laakdal.be.

Op maandag 7 oktober 2019 wordt er van 18 uur tot 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een infomarkt voor de bevolking georganiseerd over de start- en procesnota waarop iedereen welkom is.

Iedereen kan tot 25 november 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren over de start- en procesnota. Dat kan als volgt:

- digitaal via omgeving@laakdal.be;

- een brief afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis van Laakdal;

- een aangetekende brief versturen aan Gemeente Laakdal, dienst Omgeving, Markt 19 te 2430 Laakdal.

Meer info: dienst Omgeving, tel. 013/67 01 10 of omgeving@laakdal.be.