Plaatselijk verkeer tijdelijk opgeheven

Maatregelen basisschool Vorst-Meerlaar

In het kader van de huidige COVID-19 pandemie nam de basisschool de nodige maatregelen om een Covid-uitbraak in de school te voorkomen.

Eén van deze maatregelen is de spreiding van de toekomende kinderen over de verschillende ingangen.

Om deze spreiding op een wettelijke manier mogelijk te maken, besliste het college van burgemeester en schepenen in overleg met de politie om het plaatselijk verkeer in de wijk (Hofstadstraat – Paanhuisstraat – Noord de Vliet – Zuid de Vliet) tijdelijk op te heffen. Op deze manier kunnen ouders op een correcte manier hun kinderen afzetten en ophalen aan de achteringang.

Politie zal eveneens controle uitvoeren om de overlast tot een minimum te beperken.

Alvast bedankt voor je begrip.