wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Premie voor lijnvormige landschapselementen

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn waardevolle landschapselementen. Ze vormen vaak de enige weg waarlangs heel wat insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren kunnen migreren tussen natuurgebieden. Ook zijn ze belangrijk als schuil-, woon- en voedselgebied voor vele vogels.

Premie

Gemeente Laakdal geeft een subsidie voor het aanleggen van lijnvormige landschapselementen (bomen en houtkanten). Lees hier het premiereglement.

Om deze premie aan te vragen, neem je contact op met de milieudienst. Zij helpen je verder.


Contactinformatie