Privacyverklaring voor jongeren (-16 jaar)

1. Algemeen

De gemeente/ OCMW Laakdal vindt het belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de persoonsgegevens die je aan ons meedeelt.

Persoonsgegevens bestaan uit al de informatie die je ons meedeelt, zodat we jou zouden kunnen identificeren. Hierbij kan je denken aan jouw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
Alle informatie op onze website die betrekking heeft op jouw doelgroep is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet meedelen. De persoonsgegevens die je toch zou meedelen via de website in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden verwijderd. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe de gemeente/ OCMW Laakdal omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

2. Persoonsgegevens

Je krijgt volgende garanties van de gemeente/ OCMW Laakdal:

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet verzameld. Mochten er toch gegevens van jouw terechtkomen bij gemeente/ OCMW Laakdal, zal ze deze gegevens nooit doorgeven aan iemand anders en zullen deze gegevens onmiddellijk verwerkt worden.

We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens, die toch zouden zijn verkregen door de gemeente/ OCMW Laakdal.

3. Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden als je onze website bezoekt. Hierdoor kunnen gegevens zoals jouw IP-adres, een eventuele gebruiksnaam, tijdstip van opvraging van de gegevens worden verzameld. Door deze gegevens kunnen wij de werking van onze website te verbeteren.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.