Raadpleging psychologe in gemeentehuis

Het OCMW heeft sinds kort een laagdrempelig aanbod van psychologische ondersteuning.            Via het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen vzw is een psychologe wekelijks één namiddag in het gemeentehuis aanwezig. Zij ontvangt en begeleidt enkel mensen die via de sociale dienst naar haar worden toegeleid en dit op afspraak.

Het is dus noodzakelijk hetzij bij de sociale dienst een begeleidingsdossier te hebben, hetzij vooraf contact te hebben met de sociale dienst om een doorverwijzing te kunnen bekomen.

Meer info: sociale dienst, tel. 013 67 01 10, socialedienst@laakdal.be