Recht op een verwarmingstoelage?

Op 1 januari 2020 begon een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds (1 januari – 31 december). Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je tot een van deze categorieën behoort:

Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering;

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 19.105,58, verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste);

Categorie 3: personen met een schuldoverlast.

Bovendien moet de brandstof geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december 2020. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage. Je kan deze verwarmingstoelage aanvragen bij de sociale dienst en dit binnen de 60 dagen na de levering. Om een aanvraag te doen maak je een afspraak: tel. 013 67 01 10 of online www.laakdal.be/verwarmingstoelage.

Meer info: www.verwarmingsfonds.be, bel gratis naar het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 of neem contact op met de sociale dienst, tel. 013 67 01 10.