welzijn-1200x290_2.jpg

Rechtshulp

Voorwaarden

 • Je hebt moeilijkheden met bijvoorbeeld:
  • huur- of pachtovereenkomst
  • koopovereenkomst
  • echtscheiding
  • erfrechtelijke problemen
  • strafrechtelijke problemen
 • Je wilt meer uitleg over je rechten en plichten.
 • Je bent inwoner van Laakdal.

Procedure

 • Je kan terecht bij deze dienst voor:
  • informatie en advies over rechtsproblemen
  • bemiddeling via telefoon of brief met de betrokken partijen
  • doorverwijzing en begeleiding naar bevoegde instellingen of personen (bv. vakbonden, pro Deo advocaten…)
 • De jurist van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank, daarvoor heb je een advocaat nodig.
 • De jurist is elke maandag aanwezig tussen 9.00 u. en 12.00 u. en elke 2de en 4de donderdag tussen 14.00 u. en 16.00 u. 

Meebrengen

Alle documenten die je hebt, die te maken hebben met je probleem of vraag.

Bedrag

De dienst rechtshulp is gratis.


Contactinformatie