Renovatie fietspad Steenweg op Oosterlo

23
jan
2023

De gemeentelijke technische dienst zal het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo renoveren vanaf 23 januari. Momenteel ligt het bestaande pad er onveilig bij.

De vernieuwing van dit bestaande fietspad kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om deze legislatuur €500000 gefaseerd te investeren in het kader van verbetering van voet- en fietspaden binnen Laakdal.

Concreet wordt het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat langs de zijde van de oneven huisnummers aangepakt. De werken worden gefaseerd uitgevoerd in stroken van maximaal 30 meter om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

  • Voor het gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn.
  • Fietsers en voetgangers worden zullen via een beveiligde doorgang de werken kunnen passeren.

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de werken  voltooid zijn op 24 februari.


Contactinformatie