Renovatie van fiets- en voetpadennetwerk

Laakdal wil een toegankelijke en duurzame gemeente zijn voor alle actieve weggebruikers en investeert daarom in comfortabele voet- en fietspaden. Tijdens deze legislatuur staan meer dan 10 projecten op stapel; het gemeenbestuur trekt maar liefst 524.838,48 euro (incl. BTW) uit voor dit renovatieproject.

Plan van aanpak

Om de toestand van de voet- en fietspaden in kaart te brengen, heeft de technische dienst een inventaris opgemaakt met beschrijvingen en foto’s van de paden. Op basis van deze inventaris en de gebruiksintensiteit zal het Schepencollege de prioriteiten aanduiden.

De meest acute paden worden het eerst aangepakt. Daarnaast worden er ook een aantal trage paadjes opgewaardeerd. De kleinere opdrachten worden in eigen beheer uitgevoerd, de grote projecten gebeuren door een aannemer.  Op deze manier waakt Laakdal erover dat de werken niet te lang duren om zo de verkeershinder tot een minimum te kunnen beperken.

Duurzame mobiliteit

Een wandel- en fietsvriendelijke gemeente biedt heel wat voordelen: er is meer leven op de straat, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid en properdere lucht. Niet meer dan logisch om volop te kiezen voor de voetgangers en fietsers.

Toegankelijk Laakdal

Momenteel liggen niet alle paden er even goed bij en dat geeft vaak problemen, in het bijzonder bij verplaatsingen met de kinderwagen, rolstoel of rollator. Laakdal wil dan ook vlakke en toegankelijke voetpaden creëren om dit te verhelpen. 


Contactinformatie