Resultaten Laakdals jongerenonderzoek

In juli kregen alle Laakdalse jongeren tussen de 10 en 25 jaar een enquête in de brievenbus. Het gemeentebestuur en de jeugddienst wilde graag van hen horen welke projecten voor jongeren zij zouden zien zitten in hun gemeente. Meer dan 240 jongeren lieten hun enthousiaste stem horen. Een skatepark, jeugdhuis, indoor activiteiten en zwemgelegenheid kwamen als toppers uit de bevraging. 25% van de jongeren die de enquête invulden, gaven ook aan dat ze hun schouders mee onder de uitwerking van projecten wil zetten. Met hen richten we een stuurgroep op en gaan we dit najaar aan de slag om te kijken hoe we kunnen vorm geven aan deze ideeën.

 Jongerenonderzoek

In juli deed gemeente Laakdal samen met onderzoeksbureau team Volt een bevraging bij alle jongeren tussen de tien en vijfentwintig jaar woonachtig in Laakdal. Zij kregen een persoonlijke uitnodiging via de post om deel te nemen aan de online enquête. 240 respondenten gingen in op de uitnodiging. Uit het onderzoek werd er enerzijds gepolst naar spontane ideeën voor projecten en werden anderzijds ook twee concrete projecten verder bevraagd: een skatepark en een jeugdhuis.

De spontane ideeën die top-of-mind bij de jongeren opkwamen in een open vraagstelling waren: skatepark (30%), zwemgelegenheid (18%), jeugdhuis (15%), festival (10%) en zomerbar (3%).

Van de drie populairste spontane ideeën werden er twee projecten (skatepark en jeugdhuis) bevraagd om te meten hoeveel potentieel deze hebben. Zowel het skatepark als het jeugdhuis scoren beiden hoog en zullen aanslaan bij de jeugd.

Wat ook opvalt in het onderzoek is dat verschillende leeftijden ook verschillende interesses hebben. Bij de respondenten die zeer tot uiterst enthousiast waren over de concepten bleek dat de interesse van de jongste leeftijdscategorieën uitging naar een skatepark en van de oudste leeftijdscategorieën naar een jeugdhuis.

 Aan de slag samen met de jongeren

25% van de jongeren die de enquête invulden, gaven ook aan dat ze hun schouders mee onder de uitwerking van projecten wil zetten. Met hen richten we een stuurgroep op en gaan we dit najaar aan de slag om te kijken hoe we kunnen vorm geven aan deze ideeën en gaan we bekijken wat we kunnen doen binnen de huidige budgetten.

Ook de politie staat achter initiatieven die onze jeugd aanspreken.  Het is belangrijk verbinding te maken met elkaar en met de leefgemeenschap waarvan we allen deel uitmaken. Het skatepark, jeugdhuis of elk ander initiatief kan hierin een rol spelen. Initiatieven waarin jongeren elkaar kunnen stimuleren, zich engageren en leren samenwerken, zowel de jongeren die de weg naar het verenigingsleven reeds kennen, maar zeker ook dezen die niet georganiseerd zijn in (jeugd)verenigingen.

Onze gemeente was heel blij met het enthousiasme van de jongeren die deelnamen aan de enquête. In oktober worden de resultaten teruggekoppeld naar het dagelijks bestuur, de jeugdraad. Dit najaar gaat de gemeente samen met de jongeren - die aangegeven hebben verder betrokken te willen worden - de projectideeën uitdiepen. Daar wordt gekeken naar wat haalbaar is binnen de financiële meerjarenplanning en of eventueel budgetten kunnen heroriënteren.”

Meer informatie - Resultaten van de bevraging

Skatepark

  • 70% van de jongeren zou enthousiast (30%) of zeer enthousiast (40%) zijn wanneer de gemeente een skatepark bouwt.
  • Volt toetste af of hun gedrag ook overeenstemt met wat ze zeggen door te vragen hoe vaak ze er ook effectief naartoe zouden gaan.
   • 41% geeft aan dat ze er af en toe (13%) of regelmatig (28%) zouden komen, 39 % geeft aan dat het niks is voor hen.
  • Hieruit concludeert Volt dat zowel de interessescore als de gedragsscore hoog zijn en bijna een garantie zijn dat een skatepark zal aanslagen.
 • Jeugdhuis:
  • 79% van de jongeren zou enthousiast (48%) of zeer enthousiast (31%) zijn wanneer de gemeente een jeugdhuis opricht.
  • Volt toetste af of hun gedrag ook overeenstemt met wat ze zeggen door te vragen hoe vaak ze er ook effectief naartoe zouden gaan.
   • 43% geeft aan dat ze er af en toe (28%) of regelmatig (15%) zouden komen, 42 % geeft aan dat ze er nooit zouden komen.
  • Hieruit concludeert Volt dat zowel de interessescore als de gedragsscore hoog zijn en bijna een garantie zijn dat een jeugdhuis zal aanslagen.

Verschil in leeftijd = verschil in interesse

 • Wat opvalt in het onderzoek: Verschillende leeftijden hebben verschillende interesses. Bij de respondenten die zeer tot uiterst enthousiast waren over de concepten bleek dat de interesse van de jongste leeftijdscategorieën uitging naar een skatepark en van de oudste leeftijdscategorieën naar een jeugdhuis.
  • 92% van de 10-12 jarigen is geïnteresseerd in een skatepark en ‘slechts’ 69% in een jeugdhuis.
  • 95% van de 23-25 jarigen heeft interesse in een jeugdhuis en ‘slechts’ 45% in een skatepark.