Maatregelen sinds 9 oktober

 Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe federale beslissingen? Schrijf je in op BE-alert en duid aan dat je ook berichten van algemeen nut wenst te ontvangen.

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich op 6 oktober opnieuw gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelde de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

 De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Het Overlegcomité, heeft, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist die sinds afgelopen vrijdag 9/10/20 gelden tot en met 9/11/20..

  • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
  • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
  • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
  • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
  • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
  • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

 Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-strengere-maatregelen-en-duidt-covid-19-commissaris-aan.

De zes gouden regels blijven de norm. Deze regels vormen de basis voor alle maatregelen.