RUP recreatiegebied Kapelleberg

Gemeente Laakdal wil de ontwikkelingsmogelijkheden van het recreatiegebied Kapelleberg uitbreiden. Hiervoor zijn we gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recreatiegebied Kapelleberg.

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het voorlopig vastgesteld ontwerp van RUP ‘recreatiegebied Kapelleberg’ aan een openbaar onderzoek. Dit loopt van 15 juli 2021 tot en met 15 september 2021.

 Tijdens deze periode liggen de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand en het grafisch plan ter inzage in het gemeentehuis (dienst Omgeving).

 Iedereen kan tot 15 september 2021 schriftelijk opmerkingen en bezwaren overmaken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dat kan als volgt:

  • digitaal via omgeving@laakdal.be;
  • een brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij het onthaal van het gemeentehuis;
  • een aangetekende brief versturen aan Gemeente Laakdal, dienst Omgeving, Markt 19, 2430 Laakdal.

Een afspraak kan je maken via de website of het onthaal (info@laakdal.be, 013 67 01 10).


Contactinformatie