Signalisatievergunning aanvraag aannemer

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De volgende documenten moeten bijgevoegd worden:

  • signalisatieplannen volgens het M.B. van 7 mei 1999, evenals signalisatieschets van de hindernissen binnen de werkzone
  • omleidingschema en evt. een apart omleidingschema voor zwaar vervoer (enkel verplicht indien omleiding nodig is)
  • kopij van de voorzieningen betreffende signalisatie in het lastenboek (enkel verplicht indien je met een lastenboek werkt)

De aanvraag is onvolledig wanneer deze documenten ontbreken. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.

Gegevens firma

Verantwoordelijke signalisatie

Is deze persoon op de hoogte van de wettelijke voorschriften m.i.z. het M.B. van 7 mei 1999? *
Heeft hij/zij de site verkend? *

Informatie over de werken

Is een omleiding voorzien?
Is een aparte omleiding voorzien voor zwaar vervoer?
Werkt u conform een lastenboek?
Zijn hierin voorzieningen betreffende de signalisatie opgenomen?
Wordt het autoverkeer op twee rijstroken gehinderd?
Wordt het autoverkeer op één rijstrook gehinderd?
Wordt het fietsverkeer gehinderd?
Wordt het voetgangersverkeer gehinderd?
Worden de toegangen tot de woningen gehinderd?

N.B. Met hinder wordt niet alleen de hinder die veroorzaakt wordt door de werkzone zelf verstaan, maar ook de hinder die voortkomt uit de opstelling van graafmachines, vrachtwagens, voertuigen enz.

Verplicht te gebruiken type verkeerssignalisatie en verkeersbarelen: conform SB 250

Bevestiging dat u dat type gebruikt
Verwerking persoonlijke gegevens *