Sociaal-pedagogische toelage

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Sociaal-pedagogische toelage 2019 (S.P.T.-premie)

(voor de opvoeding en verzorging van een persoon met een handicap (handicap + 66%-4 punten 1°
pijler – 6 punten alle pijlers samen, leeftijd van 0 t.e.m. 64 jaar).
Ondergetekende,

verzoekt hiermee om toekenning van de S.P.T.-premie voor de opvoeding en verzorging van

Geboortedatum *
Verblijvend op *
adresgegevens persoon met handicap

Tevens bevestigt ondergetekende dat deze persoon over geen inkomen uit arbeid of over een vervangingsinkomen beschikt.

De persoon met een handicap
Akkoordverklaring *