werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Socio-economische vergunning

Voor kleinhandelsbedrijven en handelsgehelen met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² heb je een socio-economische vergunning nodig. 

De socio-economische vergunning is plaatsgebonden. Ze kan overgedragen worden aan een nieuwe uitbater op dezelfde locatie als er geen belangrijke wijziging is in de aard van de handelsactiviteit. 

Netto handelsoppervlakte

Dat is de oppervlakte die toegankelijk is voor het publiek. De netto handelsoppervlakte omvat ook de niet-overdekte verkoopoppervlakten, de kassazones, de zones die zich achter de kassa’s bevinden en de inkomruimte als daar goederen worden uitgestald of verkocht. 

Procedure

Je aanvraag bevat volgende documenten in drievoud op A4-formaat en één elektronische versie. Een deel van de documenten moet je verplicht toevoegen om de aanvraag ontvankelijk te laten verklaren. Een ander deel van de documenten is niet verplicht en dient eerder om het dossier versterken. 

Je moet de aanvraag opsturen per aangetekende brief naar gemeente Laakdal t.a.v. dienst Lokale Economie of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Meer informatie over de procedure en de termijn kan worden geraadpleegd op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Wat toevoegen bij je aanvraag?

  • je sociaal-economisch dossier
  • het invuldocument voor vergunningsaanvraag (dit document bevat een verplicht en niet-verplicht stuk)
  • een liggingsplan en foto’s

Deze documenten mag je toevoegen, maar zijn niet verplicht:

  • een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest
  • een haalbaarheidsstudie
  • een gemeentelijk plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied waar je handelsvestiging wordt ingeplant.