Sportsector

Nieuwe maatregelen voor sport. Er wordt opgeroepen ze zo snel mogelijk toe te passen in de praktijk.

JONGEREN -13 JAAR:

 • De jongeren moeten 1 hobby per week kiezen. 
 • Sport bij voorkeur outdoor. 
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, dit kan in een groep van maximum 10 personen (exclusief trainer). 
 • Wedstrijden zijn verboden
 • Ouders mogen de sportgebouwen niet betreden. (zie algemene regels)

 JONGEREN TUSSEN 12 EN 19 JAAR:

 • Ook deze jongeren mogen opnieuw sporten in georganiseerd verband in bubbels van max. 10 (exclusief trainer). 
 • Alle activiteiten mogen enkel outdoor georganiseerd worden.
 • Ook voor deze groep geldt de regel van max. 1 hobby per week en liefst 1 vaste hobby voor de ganse periode.
 • Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.
 • Mondmasker is verplicht voor de 12- tot 18-jarigen, tenzij bij intense inspanning.

ALGEMENE REGELS:

 • Sportwedstrijden zijn zowel indoor als outdoor verboden voor alle leeftijden. Enkel binnen de bubbel kan je dus een wedstrijd 5 tegen 5 spelen maar tegen andere bubbels mag dit dus niet.
 • Indoor mag je slechts trainen met 1 bubbel per terrein/zaal. Er mag geen vermenging zijn van de verschillende groepen, zowel bij kinderen als begeleiding. Afstand houden tussen de groepen is noodzakelijk.
 • Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) geldt nog steeds de regel dat er enkel buiten gesport mag worden en dit met max. 4 personen. Idem voor 12 – 18 jarigen die niet in georganiseerd verband sporten.
 • Mondmasker verplicht voor trainers en begeleiders.
 • De densiteit geldt nog steeds in de gebouwen. Men moet minstens 30m² per deelnemer waarborgen. Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen. 
 • Kleedkamers en sportkantines blijven gesloten

 PROTOCOLLEN

Alle geldende protocollen en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht tijdens de activiteiten. Op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ vind je ze terug per sector. Check ook de richtlijnen bij je sportfederatie. https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

In de protocollen vind je meer informatie over een veilige organisatie van je activiteiten. Heb je toch nog andere vragen? Weet dan dat je altijd bij ons terecht kan:
Contacteer zeker de sportfederatie waarbij je aangesloten bent of onze deskundigen van de sportdienst, vrije.tijd@laakdal.be, 013 67 01 10.